Samverkanspartners (Länkar till stöd under coronakrisen)

Vuxenutbildning på distans

 • Omvärldsbevakning

 • RISE

Botkyrka vuxenutbildning gick nyligen över till distansundervisning för att motverka spridningen av coronaviruset. Det är långtifrån enkelt att hantera för studieovana elever och för dem…
…läs mer

Distansundervisning på Lerums gymnasium

 • Omvärldsbevakning

 • RISE

De allra flesta gymnasieskolorna i Sverige är stängda sedan i förra veckan och eleverna får istället undervisning på distans. Det här är en ovan situation…
…läs mer
SPSM logotyp

SPSM förstärker sin frågetjänst

 • Nyheter

 • SPSM

Nu förstärker Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, sin frågetjänst Fråga en rådgivare med fler handläggare. Specialpedagoger ger råd och svarar på frågor från lärare och rektorer med…
…läs mer

Forskningsbaserat stöd som PDF

 • Forskning

 • RISE

Artikeln från den 18:e mars som samlade forskningsbaserat stöd vid onlineutbildning har nu även tillgängliggjorts som PDF för den som vill ladda ner eller sprida…
…läs mer
skolahemma logotyp kvadratisk

Uppdaterat stödmaterial

 • Uppdateringar

Igår kväll uppdaterades några av stödmaterialen: Lärare, huvudman och rektor. Vi har också uppdaterat så att det framgår vid vilken tid respektive huvudmaterial uppdaterades.
…läs mer
logga ur skola hemma

UR lanserar Skola hemma

 • Nyheter

Efter några intensiva produktionsdagar lanserar nu UR sitt nya tema Skola hemma, en satsning för de många barn och unga som nu tvingas sköta sin…
…läs mer

Större flexibilitet i undervisningen

 • Omvärldsbevakning

 • RISE

I slutet av februari presenterade regeringen en lagrådsremiss som föreslår att skollagen ändras så att den tillåter en utökad användning av fjärr- och distansundervisning. Omvärldssidan Spaningen tog nyligen…
…läs mer